UPDATE TO v.2.0

Cyviet đang trong quá trình xây dựng lại đường truyền cũng như cập nhật trang lên phiên bản v.2.0. Trong thời gian tới các bạn sẽ không cập nhật được vào Cyviet.
Chúng tôi sẽ hoàn thiện và quay trở lại hoạt động trong thời gian gần nhất.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !!!